Türkiye’nin Okuma Kültürü Haritası

YATEDAM

Uluslararası Yayıncılık Telif ve Danışmanlık Merkezi

HABERLER

Türkiye’nin Okuma Kültürü Haritası

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Türkiye Okuma Kültürü Haritası Projesi”nin amacı şöyle tanımlanıyor: Türkiye’deki okur profili ve eğilimlerinin belirlenmesi, bilgiye erişimde dolaylı veya dolaysız karşılaşılan sorunların giderilmesine ilişkin çözüm yollarının saptanması, ilgili kurum ve kişilere önerilerde bulunulması, toplumdaki kütüphane algısının belirlenmesi, Bakanlığımıza bağlı halk ve çocuk kütüphanelerinde verilen hizmet kalitesinin yükseltilmesi, çeşitlendirilmesi ve geleceğe ilişkin yol haritasının belirlenmesi hedeflenmektedir.
Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.

Comment here